วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

by admin
0 comment

📣📣 วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

🔶 เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร

🔶 เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีเวียนเทียน

You may also like