พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติ

by admin
3 comments
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เวลา 17.55 น. วันที่ 20 มีนาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติ และทรงเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จด้วย

การนี้ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้นเสด็จฯ ถึงพระราชวังบางปะอิน เสด็จขึ้นพระที่นั่งวโรภาษพิมาน แล้วเสด็จฯ ไปยังพระแท่นราชบัลลังก์ภายใต้พระมหาเศวตฉัตร

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ ต่อมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ ก่อนเสด็จลงจากพระที่นั่งวโรภาษพิมาน ไปยังท่าเทียบเรือตำหนักแพ ประทับเรือยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังท่าเทียบเรือหน้าวัดนิเวศธรรมประวัติ

ครั้นเสด็จฯ ถึงท่าเทียบเรือหน้าวัดนิเวศธรรมประวัติ ซึ่งมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ และรักษาราชการแทน รมว.ศึกษาธิการ, หม่อมราชวงศ์ พรรณนภา ดิศกุล ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติ พร้อมข้าราชการและประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ

เวลาต่อมา เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธนฤมลธรรโมภาส พระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ ต่อมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธนฤมลธรรโมภาส พระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ

แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังพิพิธภัณฑ์วัดนิเวศธรรมประวัติ ก่อนเสด็จเข้าภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ จปร. ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ จปร. เสด็จฯ ไปยังอาคารพิพิธภัณฑ์ตาลปัตร (หอกลอง) ทอดพระเนตรการจัดแสดงตาลปัตร พัดรองที่ระลึก และเสด็จฯ ไปยังรถไฟฟ้าพระที่นั่ง บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ วัดนิเวศธรรมประวัติ

จากนั้น ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังพลับพลาพิธีหน้าอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร เมื่อเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล ต่อมา เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร” แล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนภัตตาหารกลางวัน และการอาพาธของนักเรียนสามเณร

จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ พระปริยัติสารสุธี (อเนก มนุญโญ) เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ ถวายพระพุทธรูป (พระนิรันตราย) แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะที่ พระครูอินทรวราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ ถวายพระพุทธรูป (พระนิรันตราย) แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังบริเวณที่ปลูกต้นไม้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นจัน จำนวน 1 ต้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้นจัน จำนวน 1 ต้น แล้วเสด็จออกจากบริเวณที่ปลูกต้นไม้ ไปยังอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร เสด็จเข้าภายในอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการฯ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร, พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ตามพระบรมราโชบายฯ (ฝึกอาชีพ จบมีงานทำ มีการลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ), รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ อาทิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรระยะสั้น ผลงานเด่นนักเรียนนักศึกษา เป้าหมายการต่อยอดการจัดการศึกษาในอนาคต, ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ฯ สำหรับพระภิกษุสามเณร และจิตอาสา

แล้วประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังท่าเทียบเรือหน้าวัดนิเวศธรรมประวัติ ประทับเรือยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังท่าเทียบเรือตำหนักแพ และประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

You may also like

3 comments

John Weaver July 21, 2017 - 7:49 am

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore.

Reply
John Weaver July 21, 2017 - 7:50 am

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil.

Reply
John Weaver July 21, 2017 - 7:50 am

Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere.

Reply

Leave a Comment