พระปริยัติสารสุธี(เอนก มนุญฺโญ) ประธานในการเปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง

by admin
0 comment

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 พระปริยัติสารสุธี(เอนก มนุญฺโญ) #เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ) #เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ #ผู้จัดการโรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ #เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดนิเวศธรรมประวัติ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลาการเปรียญ (มวก.) วัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #ติดเป็นเจ้าภาพน้ำปานะ โทร 035-262138 / 035-262791

You may also like