สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

by admin
3 comments

“เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช 2564 ณวัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (5พ.ย.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2564 ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดนิเวศธรรมประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปยังวัดนิเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เสด็จถึงพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสด็จขึ้นพระที่นั่งวโรภาษพิมาน ทรงวางพวงมาลัย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ เสด็จลงจากพระที่นั่งวโรภาษพิมาน ไปยังท่าเทียบเรือหน้าตำหนักแพ เสด็จไปประทับเรือยนต์พระที่นั่งที่ท่าตำหนักแพ ไปยังวัดนิเวศธรรมประวัติ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดนิเวศธรรมประวัติเรือยนต์พระที่นั่งเทียบที่ท่าหน้าวัดนิเวศธรรมประวัติ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฝ้ารับเสด็จ

เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนฤมลธรรโมภาส พระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา แล้วทรงยืน ณ ที่นั้น

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดนิเวศธรรมประวัติ

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า “นะโม ตัสสะ ฯ” จบ 3 หน แล้วผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ประทับพระเก้าอี้ที่จัดถวายไว้ข้างพระราชอาสน์ เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จกลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดนิเวศธรรมประวัติ

เสด็จไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ประทับพระเก้าอี้ ทรงหลั่งทักษิโณทก เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติถวายของที่ระลึก ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดนิเวศธรรมประวัติ

เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังมณฑลพิธีถวายผ้าป่าหน้าพระอุโบสถ ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงพาดผ้าไตรระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ ทรงกล่าวคำถวายผ้าป่า ทรงวางผ้าไตรที่พานแว่นฟ้า เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติพิจารณาผ้าป่า เสด็จไปประทับเรือยนต์พระที่นั่งที่ท่หน้าวัดนิเวศธรรมประวัติ ไปเทียบยังท่าตำหนักแพ พระราชวังบางปะอิน เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จกลับวังศุโขทัย

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดนิเวศธรรมประวัติวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน

งานสถาปัตยกรรมของวัดนิเวศธรรมประวัติ มีเอกลักษณ์โดดเด่น ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำ นำศิลปะตะวันตกมาผสมผสานเข้ากับศิลปะประเพณีนิยมได้อย่างลงตัว ทั้งอาคารพระอุโบสถรูปทรงโดมหลังคาปลายแหลมตามแบบศิลปะกอทิก พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 5 และช่องหน้าต่างประดับกระจกสีหรือสเตนกลาส รวมทั้งงานซุ้มประตู กุฏิ หอระฆัง ศาลาการเปรียญล้วนมีรายละเอียดงานช่างอย่างงดงาม

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดนิเวศธรรมประวัติ

ส่วน ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระประธานนามว่า พระพุทธนฤมลธรรโมภาส สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการเป็นผู้หล่อจากกะไหล่ทอง มีพุทธลักษณะคล้ายสามัญชน นั่งสมาธิเพชร  นับว่าเป็นงานประติมากรรมชิ้นเอกมีหนึ่งเดียวในไทยเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดนิเวศธรรมประวัติ

You may also like

3 comments

John Weaver July 21, 2017 - 7:49 am

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore.

Reply
John Weaver July 21, 2017 - 7:50 am

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil.

Reply
John Weaver July 21, 2017 - 7:50 am

Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere.

Reply

Leave a Comment