รับมอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านบาลี ประโยค 1-2 จำนวน 3 รูป

by admin
0 comment

18 มิถุนายน 2567 วัดนิเวศธรรมประวัติโดยพระครูโสภณปัญญาคุณ ประธานฝ่ายการศึกษาวัดนิเวศธรรมประวัติร่วมกับโรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติโดยพระครูปลัดศราวุธ สุทสฺสโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติจัดพิธีรับมอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านบาลี ประโยค 1-2 จำนวน 3 รูป

#สามเณรธวัช ศิลาชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

#สามเณรเกรียงไกร บุญมานพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

#สามเณรวีรกร แซ่พ่าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ในการนี้พระราชวชิรสารสุธี เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ธ) ผู้จัดการโรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ เป็นประธานในพิธี

You may also like