โครงการปฐมนิเทศสามเณรเพื่อเป็นศาสนทายาทที่ดี

by admin
0 comment

สามเณรนักเรียนโรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ เข้าร่วม #โครงการปฐมนิเทศสามเณรเพื่อเป็นศาสนทายาทที่ดี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก พระราชวชิรสารสุธี เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร / ผู้จัดการโรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ / เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ)เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมวัดนิเวศธรรมประวัติ

You may also like