ศาลาการเปรียญหรือพิพิธภัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

by admin
0 comment

อาคารชั้นเดียวตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ เดิมเป็นศาลาการเปรียญ
ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์

You may also like

Leave a Comment