แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต)

by admin
0 comment

วันนี้เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น พิธีเเต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต) จึงเเต่งตั้งให้พระมงคลรัตนมุนี (ทองคำ ยุตฺตโยโค น.ธ.เอก) อายุ ๘๙ พรรษา ๖๙วัดราษฎร์บำรุง ตำยล สิงหนาท อำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ให้ดำรงตำเเหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต)

โดยมีพระเดชพระคุณ พระพรหมวัชราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓ เเละ ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต) รองเเม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานมอบใบตราตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจั้งหวัดณ พระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา — ที่ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

You may also like

Leave a Comment